Tag Apple trở thành biểu tượng về sự sáng tạo và đổi mới trong ngành công nghệ