Lịch giao dịch từ ngày 20/11/2023 đến ngày 24/11/2023

Kính gửi các nhà giao dịch,

Dưới đây là các ngày nghỉ lễ của nhạc cụ trong tuần tiếp theo:

NgàyDụng cụTrạng thái
20 tháng 11Sở giao dịch chứng khoán Mexico, MEXINDKhông giao dịch
23 tháng 11CÀ PHÊ, ĐẬU NÀNH, NGÔ, LÚA MÌ, BÔNG, ĐƯỜNG, COCOAKhông giao dịch
23 tháng 11Hoa KỳKhông giao dịch
23 tháng 11US30, US30cash, US100, US100cash, US500, US500cash, US2000, JAP225, JAP225cashĐóng cửa sớm 18:00
23 tháng 11BRENTcash, NGAScashĐóng cửa sớm 18:15
23 tháng 11XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD, WTI, WTIcash, NGASĐóng cửa sớm 19:30
23 tháng 11GER30cash, UK100cashĐóng cửa sớm 21:00
23 tháng 11CHNcash, HKcash, BRENTĐóng cửa sớm 18:30
24 tháng 11Hoa KỳĐóng cửa sớm 18:00
24 tháng 11BÔNGGiao dịch từ 13:00 – 18:30
24 tháng 11ĐẬU NÀNH, NGÔ, LÚA MÌ Giao dịch từ 14:30 đến 18:05
24 tháng 11US30, US30cash, US100, US100cash, US500, US500cash, US2000, USDIDX, JAP225, JAP225cash, TNOTEĐóng cửa sớm 18:15
24 tháng 11XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD, WTIcash, NGAScash, BRENTcashĐóng cửa sớm 18:30
24 tháng 11WTI, NGASĐóng cửa sớm 18:45
24 tháng 11BRENTĐóng cửa sớm 20:00

Trân trọng

Share this Blog :