IQX Trade Group

Chọn tài khoản phù hợp với bạn

Khám phá sự khác biệt giữa tài khoản Standard, ECN và Swapfree.

$100

Tài khoản Standard

Tiền nạp tối thiểu

100 USD

Chênh lệch

Từ 1.4 pips

Lot giao dịch tối thiểu

0.01 lots

Nền tảng

MetaTrader 5

Đòn bẩy

1:500

Hoa hồng

Không

Phí qua đêm

Loại tiền tài khoản

USD

$500

Tài khoản ECN

Tiền nạp tối thiểu

500 USD

Chênh lệch

Từ 0.1 pips

Lot giao dịch tối thiểu

0.01 lots

Nền tảng

MetaTrader 5

Đòn bẩy

1:500

Hoa hồng

6 USD trên mỗi lot

Phí qua đêm

Loại tiền tài khoản

USD

$5,000

Tài khoản miễn phí qua đêm*

Tiền nạp tối thiểu

USD 5,000

Chênh lệch

Từ 1.4 pips

Lot giao dịch tối thiểu

0.01 lots

Nền tảng

MetaTrader 5

Đòn bẩy

1:500

Hoa hồng

Không

Phí qua đêm

Không

Loại tiền tài khoản

USD

*Tài khoản Swapfree phù hợp với các nhà giao dịch Hồi giáo. Không có phí hoán đổi hoặc thanh toán lãi.