IQX Trade Group

Trí tuệ
Tốc Độ
Dễ Dàng

Trí tuệ
Tốc Độ
Dễ Dàng

Khách hàng có thể tìm thấy mức thanh khoản cho việc thực hiện các chiến lược giao dịch của mình với mức giá tối ưu nhất trong mọi thời điểm. Các sản phẩm của IQX Trade đều đạt tiêu chuẩn Tài Sản Lớn Quốc Tế (Major Asset Classes), giúp khách hàng có thể dễ dàng cập nhật thông tin và thao tác nhanh chóng để giảm thiểu các rủi ro với hàng hóa đang giao dịch trên thị trường.

Bắt đầu giao dịch bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn.

Tại IQX Trade, khách hàng có thể mở ra các vị thế giao dịch trên các thị trường mong muốn bằng nội tệ thông qua Visa hoặc Master Card.

IQX Trade - Nền Tảng Giao Dịch Trực Tiếp Tiêu Chuẩn

Khách hàng có thể tìm thấy mức thanh khoản cho việc thực hiện các chiến lược giao dịch của mình với mức giá tối ưu nhất trong mọi thời điểm. Các sản phẩm của IQX Trade đều đạt tiêu chuẩn Tài Sản Lớn Quốc Tế (Major Asset Classes), giúp khách hàng có thể dễ dàng cập nhật thông tin và thao tác nhanh chóng để giảm thiểu các rủi ro với hàng hóa đang giao dịch trên thị trường.

MỌI THỨ BẠN CẦN LÀ IQX TRADE

Chúng tôi luôn cập nhật và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm mới nhất và khả năng tiếp cận nhiều thị trường trên chính tài khoản của khách hàng bao gồm: giao dịch Forex, Hàng hóa, …

Ngoài ra khách hàng còn được giảm rất nhiều chi phí khi giao dịch, khớp lệnh nhanh chóng và các tính năng nâng cao tích hợp trên nền tảng IQX Trade giúp khách hàng có thể gia tăng thêm mức sinh lời.