Terma dan syarat

pengenalan

1.1. Terma & Syarat (Perjanjian) ini akan mengawal selia perhubungan antara: A. IQX Trade Group LLC (juga dirujuk sebagai IQX Trade, Syarikat, kami, kami, kami, mengikut kesesuaian) dengan alamat berdaftar Suite 305, Pusat Korporat Griffith, Beachmont, Kingstown, St Vincent dan Grenadines; B. Mana-mana orang sama ada orang sebenar atau entiti undang-undang (juga dirujuk sebagai Klien, anda, anda, diri anda, mengikut kesesuaian), yang telah berjaya membuka akaun pada atau dan bersetuju dengan terma dan syarat semasa semasa prosedur pendaftaran .

1.2. IQX Trade Group LLC tidak perlu memegang sebarang lesen perkhidmatan kewangan atau kebenaran di St. Vincent dan Grenadines untuk menawarkan produk dan Perkhidmatannya.

1.3. Objektif Syarikat adalah semua perkara yang tidak dilarang oleh Akta Syarikat Perniagaan Antarabangsa (Pindaan dan Penyatuan), Bab 149 Undang-undang Disemak Saint Vincent dan Grenadines, 2009, khususnya tetapi bukan secara eksklusif semua komersial, kewangan, pinjaman, peminjaman , perdagangan, aktiviti perkhidmatan dan penyertaan dalam perusahaan lain serta menyediakan perkhidmatan pembrokeran, latihan dan akaun terurus dalam mata wang, komoditi, indeks, CFD dan instrumen kewangan berleveraj.

1.4. Pelanggan menjamin pemahamannya bahawa undang-undang mengenai Perkhidmatan Perdagangan IQX berbeza-beza di seluruh dunia dan menjadi kewajipan pelanggan sahaja untuk memastikan pematuhan mana-mana undang-undang, peraturan atau arahan yang berkaitan dengan negara tempat tinggal Pelanggan.

1.5. Keupayaan untuk mengakses perkhidmatan tidak semestinya bermakna Perkhidmatan Syarikat dan aktiviti pelanggan melaluinya adalah sah di bawah undang-undang, peraturan atau arahan yang berkaitan dengan negara tempat tinggal Pelanggan. Tertakluk kepada peruntukan Perjanjian ini, Syarikat bersetuju untuk memberikan Pelanggan Perkhidmatan tertakluk kepada Pelanggan Bukan pemastautin: Amerika Syarikat, Kanada, Cuba, Jepun, Algeria, Ecuador, Iran, Syria, Korea Utara atau Sudan, Kepulauan Minor Outlying Amerika Syarikat, Samoa Amerika, Persekutuan Rusia, Israel, Saint Vincent dan Grenadines.

1.6. Dengan menerima Perjanjian ini, Pelanggan bersetuju dan menerima secara tidak boleh ditarik balik terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini, lampiran dan/atau lampirannya serta dokumentasi/maklumat lain yang diterbitkan di Laman Web. Termasuk had kepada notis pendedahan Risiko, Dasar Privasi, Dasar Kuki, Dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram, peraturan dan syarat Rujukan, dan dokumen undang-undang dan penafian lain yang boleh didapati di https://IQXTrade.com. Pelanggan menerima Perjanjian ini dengan mendaftarkan Akaun di Laman Web. Dengan menerima Perjanjian, dan tertakluk kepada kelulusan akhir Syarikat, Klien memeterai perjanjian yang sah dan mengikat dengan Syarikat.

JIKA ANDA MEMPUNYAI BANTAHAN TERHADAP MANA-MANA ​​TERMA DAN SYARAT INI, ATAU MANA-MANA ​​BAHAGIAN DARIPADANYA, DAN/ATAU JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT INI, ATAU MANA-MANA ​​BAHAGIANNYA, JANGAN AKSES DAN/ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN DALAM APA PUN DAN MAKLUMKAN KAMI DENGAN SEGERA.

Syarikat berhak untuk mengubah, meminda atau mengubah suai Perjanjian ini dari semasa ke semasa, mengikut budi bicara mutlak Syarikat. Syarikat memberi amaran bahawa dalam beberapa atau dalam semua kes ia tidak akan memberitahu Pelanggan secara peribadi melalui e-mel tentang perubahan yang dibuat dalam Perjanjian ini, oleh itu adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk menyemak Laman Web dari semasa ke semasa untuk memastikan dia mematuhi dengan versi Perjanjian semasa.

 1. Definisi
 • Perjanjian – Perjanjian ini termasuk mana-mana Lampiran dan/atau Lampiran yang dilampirkan di sini kerana ini mungkin, dari semasa ke semasa, dipinda atau diganti.
 • Akaun – Akaun peribadi pelanggan yang boleh diakses dengan menggunakan bukti kelayakan Pelanggan, yang menyediakan akses kepada platform Dagangan dan mengandungi semua Transaksi dan Pesanan Pelanggan. Untuk mula melaksanakan Transaksi, Pelanggan mesti mendepositkan dana ke dalam Akaunnya.
 • Pelanggan – mana-mana orang sama ada orang asli atau undang-undang, yang telah berjaya membuka akaun di https://IQXTrade.com dan bersetuju dengan terma dan syarat semasa semasa prosedur pendaftaran.
 • Syarikat – IQX Trade Group LLC (juga dirujuk sebagai IQX Trade, Syarikat, kami, kami, kami, mengikut kesesuaian) dengan alamat berdaftar Suite 305, Pusat Korporat Griffith, Beachmont, Kingstown, St Vincent dan Grenadines
 • KYC – bermaksud dokumen Pelanggan yang termasuk pasport atau ID, bil utiliti dan sebarang dokumen tambahan yang mungkin diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan.
 • Produk leveraj – produk yang tersedia untuk berdagang di platform Perdagangan dan boleh dinamakan sebagai “CFD”, “Forex”, “Indeks” dan “Mata Wang Kripto” dsb. untuk tujuan maklumat dan pemasaran. Produk berleveraj didagangkan pada margin dan melibatkan risiko kerugian modal yang ketara.
 • Margin – dana jaminan yang diperlukan untuk membuka dan memesan atau mengekalkan kedudukan terbuka dalam produk Leveraj.
 • Transaksi – bermaksud sebarang transaksi dalam produk Leveraj yang diatur untuk pelaksanaan bagi pihak Pelanggan di bawah Perjanjian ini
 • Platform dagangan – sistem dagangan dalam talian Syarikat yang merangkumi agregat peranti komputer, perisian, pangkalan data, perkakasan telekomunikasi, platform dagangan, aplikasi mudah alih, semua program dan kemudahan teknikal yang menyediakan harga masa nyata, membolehkan Pelanggan memperoleh maklumat pasaran dalam masa nyata, membuat analisis teknikal di pasaran, memasuki Transaksi, meletakkan dan memadam Pesanan, menerima notis daripada Syarikat dan menyimpan rekod Transaksi dan mengira semua kewajipan bersama antara Pelanggan dan Syarikat. Syarikat mungkin menyediakan berbilang platform Perdagangan dengan fungsi yang berbeza.
 • Pesanan – arahan daripada Pelanggan untuk membuat Transaksi dalam produk Leveraj melalui platform Perdagangan. • Bidang Kuasa Terhad – Amerika Syarikat, Kanada, Cuba, Jepun, Algeria, Ecuador, Iran, Syria, Korea Utara atau Sudan, pulau-pulau Terpencil Kecil Amerika Syarikat, Samoa Amerika, Persekutuan Rusia, Israel, Saint Vincent dan Grenadines.
 • Perkhidmatan – perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat kepada Pelanggan melalui Akaun dan Platform Dagangan Syarikat, termasuk tanpa had kepada pelaksanaan Pesanan dan/atau Transaksi Pelanggan, analisis, perkhidmatan maklumat berita dan pemasaran, perkhidmatan pengiriman wang, dsb.
 • Laman web – bermaksud tapak web Syarikat di, atau laman web lain yang boleh diselenggara oleh Syarikat dari semasa ke semasa.
 1. Menjadi Pelanggan

3.1. Dengan mendaftarkan akaun di https://IQXTrade.com/id/sign-up atau, atau melalui aplikasi mudah alih yang disediakan oleh Syarikat, anda menjadi pelanggan dan mewakili, bersetuju dan menjamin bahawa:

3.1.1. bahawa anda telah menerima Terma dan Syarat.

3.1.2. bahawa anda sudah mencapai umur dewasa untuk memasuki Perjanjian ini (sekurang-kurangnya 18 tahun), memenuhi semua kriteria kelayakan dan keperluan pemastautin yang lain, dan berkemampuan sepenuhnya dan kompeten di sisi undang-undang untuk menggunakan Laman Web, membuat perjanjian dengan Syarikat dan dengan berbuat demikian tidak akan melanggar mana-mana perjanjian lain yang anda adalah pihak.

3.1.3. bahawa anda adalah pemilik sah dana yang anda tambahkan pada Akaun Pelanggan anda dengan Syarikat dan bahawa dana yang sama diperoleh daripada sumber yang sah dan sah.

3.1.4. bahawa menggunakan Perkhidmatan tidak merupakan pelanggaran undang-undang bidang kuasa rumah anda.

3.1.5. bahawa anda sedar tentang risiko dalam menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat. Risiko ini termasuk hakikat bahawa anda mungkin kehilangan semua dana dalam akaun dagangan anda jika pasaran bergerak menentang anda atau dalam kes kegagalan, kerosakan teknikal tapak dan kerosakan teknikal lain, kegagalan dalam pembekalan sebut harga, force majeure dsb.

3.1.6. bahawa anda tidak akan terlibat dengan, atau memulakan sebarang bentuk manipulasi pasaran, termasuk pesanan menipu atau sebaliknya di bawah ancaman menyekat akaun dalam sebarang kes mengenal pasti pelanggaran tersebut.

3.1.7. bahawa jika kami memerlukan sebarang prosedur KYC, anda akan memberikan maklumat atau dokumen yang betul, tulen dan terkini.

3.1.8. bahawa sebarang nombor akaun pengeluaran atau alamat mata wang kripto yang anda berikan adalah milik anda dan anda mempunyai kawalan penuh ke atas akaun atau alamat ini.

3.1.9. bahawa anda tidak berada, diperbadankan atau sebaliknya ditubuhkan di, atau warganegara atau pemastautin: Amerika Syarikat, Kanada, Cuba, Jepun, Algeria, Ecuador, Iran, Syria, Korea Utara atau Sudan, Pulau-pulau Terpencil Kecil Amerika Syarikat, Amerika Samoa, Persekutuan Rusia, Israel, Saint Vincent dan Grenadines; bidang kuasa yang menyalahi undang-undang mengikut undang-undang yang terpakai untuk anda (atas kewarganegaraan, domisil, kewarganegaraan, kediaman atau sebaliknya) untuk mengakses atau menggunakan Perkhidmatan; atau apabila penerbitan atau ketersediaan Perkhidmatan adalah dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan, atau boleh tertakluk kepada mana-mana pendaftaran tempatan atau keperluan pelesenan. Jika kami menentukan bahawa anda mengakses perkhidmatan dari mana-mana Bidang Kuasa Terhad atau telah memberikan representasi palsu tentang lokasi penubuhan, penubuhan, kewarganegaraan atau tempat kediaman anda, kami berhak untuk menutup mana-mana akaun anda serta-merta dan mencairkan sebarang jawatan terbuka.

3.1.10. Anda tidak mempunyai sebarang akaun lain yang tidak ditamatkan dibuka pada atau;

3.2. Apabila mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, anda mesti:

3.2.1. tidak cuba menjejaskan keselamatan atau integriti sistem atau rangkaian pengkomputeran Syarikat atau, apabila Perkhidmatan dihoskan oleh pihak ketiga, sistem dan rangkaian pengkomputeran pihak ketiga tersebut.

3.2.2. tidak menggunakan, atau menyalahgunakan, Perkhidmatan dalam apa jua cara yang boleh menjejaskan atau mengubah kefungsian Perkhidmatan atau Laman Web, atau sistem lain yang digunakan untuk menyampaikan Perkhidmatan atau menjejaskan atau mengubah keupayaan mana-mana pengguna lain untuk menggunakan Perkhidmatan atau Laman Web.

3.2.3. tidak cuba untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada sistem komputer dan pelayan di mana Laman Web dihoskan atau kepada mana-mana bahan selain daripada bahan yang anda telah diberi kebenaran untuk mengaksesnya.

3.2.4. tidak menghantar atau memasukkan ke dalam Laman Web sebarang fail yang boleh merosakkan peranti atau perisian pengkomputeran orang lain; kandungan yang mungkin menyinggung perasaan; atau bahan atau Data yang melanggar mana-mana undang-undang (termasuk Data atau bahan lain yang dilindungi oleh hak cipta atau rahsia perdagangan yang anda tidak mempunyai hak untuk menggunakannya).

3.2.5. tidak cuba mengubah suai, menyalin, menyesuaikan, mengeluarkan semula, menyahhimpun, menyahkompilasi atau merekayasa balik mana-mana program komputer yang digunakan untuk menyampaikan Perkhidmatan atau mengendalikan Laman Web kecuali yang sangat diperlukan untuk menggunakan salah satu daripadanya untuk operasi biasa.

3.3. Anda akan memastikan bahawa semua nama pengguna dan kata laluan yang diperlukan untuk mengakses Laman Web disimpan dengan selamat dan sulit, dan tanggungjawab anda sendiri memastikan ini. Anda akan segera memberitahu Syarikat tentang sebarang penggunaan kata laluan anda yang tidak dibenarkan, atau sebarang pelanggaran keselamatan lain dan Syarikat akan menetapkan semula kata laluan anda dan mengambil langkah lain untuk memastikan keselamatan akaun dan platform anda.

3.4. Syarikat berhak pada bila-bila masa untuk mengesahkan identiti anda bagi tujuan mematuhi sebarang keperluan KYC/AML. Syarikat berhak untuk mengenakan had dagangan dan had pengeluaran sebelum anda dikehendaki menjalankan Usaha Wajar Pelanggan (CDD). Anda bersetuju untuk bekerjasama sepenuhnya dengan kami sepanjang proses ini dan bahawa anda akan memberikan semua dokumentasi/maklumat yang mungkin kami perlukan untuk mengesahkan identiti anda dan untuk menilai tujuan perhubungan perniagaan.

 1. Perkhidmatan Syarikat

4.1. IQX Trade menawarkan pelanggannya akses kepada berdagang beberapa instrumen dalam bentuk produk Leveraj, tersedia di platform Perdagangan. Syarikat hendaklah menjalankan semua Transaksi seperti yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini atas dasar pelaksanaan sahaja, tidak menguruskan akaun mahupun menasihati Pelanggan. Syarikat berhak untuk melaksanakan Transaksi yang diminta oleh Pelanggan seperti yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini walaupun Transaksi itu tidak bermanfaat untuk Pelanggan. Syarikat tidak bertanggungjawab, melainkan dipersetujui sebaliknya dalam Perjanjian ini dan/atau dokumentasi/maklumat lain di Laman Web, untuk memantau atau menasihati Pelanggan tentang status sebarang Transaksi, untuk membuat panggilan margin, atau menutup mana-mana Klien. jawatan terbuka.

4.2. Syarikat hendaklah memudahkan pelaksanaan aktiviti perdagangan/pesanan dan/atau Transaksi Klien tetapi Klien dengan ini mengakui dan menerima bahawa Syarikat tidak akan pada bila-bila masa memberikan sebarang perkhidmatan amanah dan/atau perundingan perdagangan atau khidmat nasihat kepada Klien.

4.3. Syarikat tidak akan bertanggungjawab dari segi kewangan untuk sebarang operasi yang dijalankan oleh Pelanggan melalui Akaun dan/atau pada Platform Dagangan.

4.4. Setiap Pelanggan hendaklah menjadi satu-satunya pengguna yang dibenarkan bagi Perkhidmatan Syarikat dan Akaun yang sepadan. Pelanggan diberikan hak eksklusif dan tidak boleh diserahkan untuk menggunakan dan mengakses Akaun dan menjadi tanggungjawabnya untuk memastikan bahawa tiada pihak ketiga lain, termasuk, tanpa had, kepada mana-mana waris dan/atau ahli. daripada keluarga terdekatnya, akan mendapat akses kepada dan/atau berdagang melalui Akaun yang diberikan kepadanya.

4.5. Pelanggan akan bertanggungjawab ke atas semua Pesanan yang diberikan melalui Platform Dagangannya dan sebarang Pesanan yang diterima dengan cara ini oleh Syarikat akan dianggap telah diberikan oleh Pelanggan. Selagi mana-mana Pesanan dihantar melalui Akaun Pelanggan atau platform Dagangan, Syarikat hendaklah dengan munasabah menganggap bahawa Pesanan tersebut diserahkan oleh Pelanggan dan Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk menyiasat lebih lanjut mengenai perkara itu. Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada dan/atau tidak mengekalkan sebarang hubungan undang-undang dengan mana-mana pihak ketiga selain daripada Pelanggan.

4.6. Jika Pelanggan bertindak bagi pihak mana-mana pihak ketiga dan/atau bagi pihak mana-mana nama pihak ketiga, Syarikat tidak akan menerima orang ini sebagai Pelanggan dan tidak akan bertanggungjawab di hadapan orang ini tanpa mengira sama ada orang tersebut dikenal pasti atau tidak.

4.7. Syarikat tidak memberikan nasihat pelaburan, kewangan, cukai atau kawal selia dan kami juga tidak memberikan sebarang bentuk cadangan lain. Anda memahami bahawa anda akan membuat penilaian anda sendiri terhadap mana-mana Transaksi sebelum memasuki perdagangan, dan tidak akan bergantung pada sebarang pendapat, bahan atau analisis yang disediakan oleh Syarikat.

4.8. Kami tidak menawarkan penyelidikan pelaburan, dan sebarang bahan yang mengandungi analisis pasaran dianggap sebagai komunikasi pemasaran dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat, cadangan atau penyelidikan.

4.9. Produk berleveraj adalah produk terbitan, dan oleh itu anda tidak akan berhak memiliki sebarang instrumen asas. Anda juga memahami bahawa tiada penghantaran fizikal mana-mana aset asas akan berlaku.

4.10. Anda bersetuju bahawa IQX Trade adalah satu-satunya tempat pelaksanaan berhubung dengan Transaksi, Pesanan dan aktiviti perdagangan anda yang lain di bawah Perjanjian ini. Walaupun kami mungkin menghantar Pesanan anda untuk pelaksanaan kepada penyedia kecairan pihak ketiga, secara kontrak kami adalah rakan niaga tunggal kepada Transaksi anda.

 1. Risiko yang berkaitan dengan Perkhidmatan

Berkenaan dengan semua Perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat, Pelanggan mengakui, memahami dan bersetuju bahawa:

 • Produk Leveraj adalah sangat spekulatif dan berisiko. Produk Leveraj Perdagangan adalah sangat spekulatif dan hanya sesuai untuk Pelanggan yang (a) memahami sifat mereka dan bersedia untuk menanggung risiko ekonomi, undang-undang dan risiko lain yang terlibat, dan (b) secara kewangan mampu menanggung kerugian dengan ketara melebihi deposit.
 • Berdagang dengan produk Leveraj bukanlah pelaburan yang sesuai untuk dana persaraan. Pelanggan mewakili, menjamin dan bersetuju bahawa Pelanggan memahami risiko ini; bahawa Pelanggan sanggup dan mampu, dari segi kewangan dan sebaliknya, untuk menanggung risiko berdagang dengan produk Leveraj dan kehilangan dana Pelanggan tidak akan mengubah gaya hidup Pelanggan.
 • Leverage yang tinggi boleh menyebabkan kerugian yang cepat. Leveraj tinggi yang dikaitkan dengan perdagangan dengan produk Leveraj boleh mengakibatkan kerugian yang ketara akibat perubahan harga. Pelanggan mesti sentiasa mengekalkan keperluan Margin minimum pada kedudukan terbuka mereka. Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memantau baki akaunnya. Syarikat mempunyai hak untuk mencairkan mana-mana atau semua kedudukan terbuka dan membatalkan mana-mana atau semua Pesanan apabila keperluan Margin minimum tidak dikekalkan. Meningkatkan leverage meningkatkan risiko.
 • Harga pada Platform Dagangan mungkin berbeza daripada harga di tempat lain. Syarikat akan memberikan harga indikatif untuk setiap produk Leveraj untuk digunakan dalam perdagangan, penilaian kedudukan Pelanggan dan penentuan keperluan Margin. Walaupun Syarikat menjangkakan bahawa harga ini akan dikaitkan dengan harga aset asas yang tersedia di pasaran terbuka, harga yang dilaporkan oleh Syarikat mungkin berbeza daripada harga yang tersedia kepada bank dan peserta lain dalam apa yang dikenali sebagai pasaran terbuka. Syarikat akan menggunakan budi bicara yang besar dalam menetapkan dan mengumpul Margin.
 • Cadangan pasaran adalah untuk tujuan maklumat sahaja. Syarikat bukan penasihat kewangan. Syor pasaran yang disediakan oleh Syarikat tidak membentuk tawaran untuk membeli atau menjual, atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, sebarang produk Leveraj yang disediakan oleh Syarikat. Setiap keputusan oleh Pelanggan untuk memasuki Pesanan beli atau jual atau Transaksi lain dengan Syarikat dan setiap keputusan sama ada Pesanan atau Transaksi lain itu sesuai atau wajar untuk Pelanggan adalah keputusan bebas oleh Pelanggan. Syarikat tidak bertindak sebagai penasihat atau berkhidmat sebagai fidusiari kepada Pelanggan. Pelanggan bersetuju bahawa Syarikat tidak mempunyai kewajipan fidusiari kepada Pelanggan dan tiada liabiliti berkaitan dengan dan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang liabiliti, tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang ditanggung berkaitan dengan Pelanggan berikutan cadangan perdagangan Syarikat atau pengambilan. atau tidak mengambil sebarang tindakan berdasarkan sebarang cadangan atau maklumat yang diberikan oleh Syarikat.
 • Tiada jaminan pasaran pusat atau pusat penjelasan. Setiap Transaksi, Pesanan atau kedudukan adalah kontrak secara langsung antara Syarikat dan Pelanggan. Tiada pusat penjelasan dan tiada jaminan oleh mana-mana pihak lain mengenai kewajipan pembayaran Syarikat kepada Pelanggan.
 • Tiada jaminan keuntungan. Tiada jaminan keuntungan atau kebebasan daripada kerugian dalam Berdagang dengan produk Leveraj. Pelanggan tidak menerima jaminan sedemikian daripada Syarikat atau daripada mana-mana wakilnya. Pelanggan sedar tentang risiko yang wujud dalam perdagangan dengan produk Leveraj dan mampu menanggung risiko sedemikian dari segi kewangan dan menahan sebarang kerugian yang ditanggung.
 • Pelanggan mungkin tidak dapat menutup atau membuka kedudukan. Disebabkan keadaan pasaran, penyelenggaraan Laman Web, isu teknikal, kegagalan sistem atau keadaan lain Syarikat mungkin tidak dapat menutup kedudukan sedia ada atau membuka kedudukan baharu atau melaksanakan sebarang Transaksi lain pada tahap yang ditentukan oleh Pelanggan, dan Pelanggan bersetuju bahawa Syarikat tidak akan menanggung liabiliti atas kegagalan berbuat demikian.
 • Gangguan perkhidmatan dan serangan pihak ketiga. Mungkin terdapat pihak ketiga atau serangan lain yang menyasarkan komputer/rangkaian, menyebarkan perisian hasad, menjalankan botnet, (D) serangan DOS, merosakkan tapak web, pelanggaran keselamatan rangkaian, dsb. yang boleh mengubah, memintas atau sebaliknya mengganggu pemberian atau pelaksanaan Pesanan atau pemindahan dana ke dan dari Akaun Pelanggan. Pelanggan mengakui, memahami dan menerima bahawa Syarikat tidak akan memikul sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuknya.
 1. Kos, Komisen dan Fes lain

6.1. Penyediaan Perkhidmatan dan pelaksanaan kedua-dua operasi perdagangan dan bukan perdagangan di bawah Perjanjian adalah tertakluk kepada pembayaran komisen perdagangan, pembiayaan margin, caj berkaitan deposit/pengeluaran dan yuran lain (Yuran) kepada Syarikat. Yuran kepada Syarikat didedahkan di Laman Web.

6.2. Syarikat mengenakan komisen untuk menjalankan operasi untuk membayar masuk/mengeluarkan dana. Jumlah komisen untuk pembayaran masuk/pengeluaran dana bergantung kepada faktor seperti jumlah Transaksi, jenis Transaksi, mata wang Transaksi, sistem pembayaran dll.

6.3. Apabila meletakkan dagangan dalam produk Leveraj, Yuran berkaitan untuk melaksanakan Transaksi atau mengekalkan kedudukan terbuka atau mana-mana Yuran lain yang berkaitan mungkin muncul sebagai peratusan daripada nilai Pesanan, oleh itu Pelanggan bertanggungjawab untuk memahami bagaimana Yuran dikira dalam ini. kes.

6.4. Syarikat boleh menukar Yurannya dari semasa ke semasa. Syarikat berhak untuk meminda jadual bayaran tanpa notis terlebih dahulu kepada Pelanggan.

 1. Keperluan margin

7.1. Apabila melaksanakan Transaksi dan membuat pesanan dalam produk Leveraj, Pelanggan dikehendaki mendepositkan Margin.

7.2. Pelanggan hendaklah menyediakan kepada dan mengekalkan Margin Syarikat dalam jumlah sedemikian, dan dalam had yang Syarikat, mengikut budi bicara mutlaknya, mungkin dari semasa ke semasa memerlukan untuk menyediakan Perkhidmatannya. Syarikat boleh menukar keperluan Margin pada bila-bila masa, tanpa notis awal kepada Pelanggan.

7.3. Syarikat boleh pada bila-bila masa mencairkan kedudukan terbuka Klien atau mengeluarkan dana daripada akaun Klien tanpa notis: (x) untuk memastikan bahawa Margin sebenar sama atau melebihi Margin yang diperlukan untuk mengekalkan kedudukan terbuka; dan (y) untuk memenuhi sebarang obligasi pembayaran kepada Syarikat, termasuk komisen, pembiayaan margin dan kos lain berkenaan dengan Akaun Pelanggan.

 1. Kerahsiaan dan Data Peribadi

8.1. Syarikat boleh mengumpul maklumat pelanggan terus daripada Pelanggan atau daripada orang lain termasuk tetapi tidak terhad kepada agensi rujukan kredit, agensi pencegahan penipuan, penyedia perkhidmatan pengesahan ketiga, institusi kewangan lain dan penyedia daftar.

8.2. Maklumat pelanggan yang dipegang oleh Syarikat akan dilayan oleh Syarikat sebagai sulit dan tidak akan digunakan untuk sebarang tujuan selain daripada berkaitan dengan peruntukan, pentadbiran dan penambahbaikan Perkhidmatan, untuk tujuan penyelidikan dan statistik dan untuk tujuan pemasaran. Maklumat yang sudah berada dalam domain awam, atau sudah dimiliki oleh Syarikat tanpa kewajipan kerahsiaan tidak akan dianggap sebagai sulit.

8.3. Pelanggan bersetuju bahawa Syarikat mempunyai hak untuk mendedahkan maklumat Pelanggan (termasuk rakaman dan dokumen yang bersifat sulit, butiran kad, butiran peribadi) dalam keadaan berikut mengikut dan setakat yang diperlukan:

8.3.1. Jika dikehendaki oleh undang-undang atau Mahkamah yang berwibawa.

8.3.2. Jika diminta oleh pihak berkuasa kawal selia yang mempunyai kawalan atau bidang kuasa ke atas Syarikat atau Klien atau sekutu mereka atau di wilayah mana Syarikat mempunyai Klien.

8.3.3. Kepada pihak berkuasa yang berkaitan untuk menyiasat atau mencegah penipuan, pengubahan wang haram atau aktiviti haram yang lain.

8.3.4. Untuk melaksanakan tempat atau mana-mana pihak ketiga yang perlu untuk melaksanakan Arahan atau Pesanan Pelanggan dan untuk tujuan sampingan kepada penyediaan Perkhidmatan.

8.3.5. Kepada agensi rujukan kredit dan pencegahan penipuan, penyedia perkhidmatan pengesahan ketiga dan institusi kewangan lain untuk semakan kredit, pencegahan penipuan, tujuan pencegahan pengubahan wang haram, pengenalan atau pemeriksaan usaha wajar Pelanggan.

8.3.6. Kepada penasihat profesional Syarikat, dengan syarat bahawa dalam setiap kes profesional yang berkaitan hendaklah dimaklumkan tentang sifat sulit maklumat tersebut dan komited terhadap kewajipan kerahsiaan di sini juga.

8.3.7. Hanya setakat yang diperlukan, kepada pembekal perkhidmatan lain yang mencipta, menyelenggara atau memproses pangkalan data (sama ada elektronik atau tidak), menawarkan perkhidmatan penyimpanan rekod, perkhidmatan penghantaran e-mel, perkhidmatan pemesejan atau perkhidmatan serupa yang bertujuan untuk membantu Syarikat mengumpul, menyimpan, memproses dan menggunakan maklumat Klien atau berhubung dengan Klien atau menambah baik penyediaan Perkhidmatan di bawah Perjanjian ini.

8.3.8. Hanya setakat yang diperlukan, kepada penyedia perkhidmatan lain untuk tujuan statistik untuk meningkatkan pemasaran Syarikat, dalam kes sedemikian, data akan disediakan dalam bentuk agregat.

8.3.9. Untuk memasarkan pusat panggilan penyelidikan yang menyediakan tinjauan telefon atau e-mel dengan tujuan untuk menambah baik perkhidmatan Syarikat.

8.3.10. Jika perlu bagi Syarikat untuk mempertahankan atau melaksanakan hak undang-undangnya.

8.3.11. Atas permintaan Klien atau dengan persetujuan Klien.

8.3.12. Kepada Ahli Gabungan Syarikat.

8.3.13. Kepada pengganti atau penerima serah hak atau penerima pindahan atau pembeli Syarikat

 1. Komunikasi dengan Pelanggan

9.1. Kami akan berkomunikasi dengan anda melalui e-mel berdaftar anda, telefon atau mesej/pemberitahuan dalam Akaun anda. Semua butiran hubungan kami tersedia di laman web kami. Sebarang komunikasi daripada anda kepada kami akan dianggap berkuat kuasa pada tarikh dan masa penerimaan oleh kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan anda telah membaca semua dan sebarang komunikasi yang mungkin kami hantar kepada anda dari semasa ke semasa melalui sebarang kaedah komunikasi.

9.2. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memaklumkan kepada kami tentang sebarang perubahan dalam butiran hubungan anda.

9.3. Sebelum dan selepas anda menjadi Pelanggan IQX Trade, anda bersetuju dan bersetuju bahawa bahasa rasmi kami ialah bahasa Inggeris. Penyediaan sebarang maklumat, termasuk bahan pemasaran, sebarang versi terjemahan Perjanjian dan/atau sebarang komunikasi lain, dalam bahasa selain bahasa Inggeris, disediakan semata-mata untuk tujuan kemudahan dan versi yang mengikat secara sah hendaklah sentiasa versi bahasa Inggeris bagi dokumentasi tersebut atau komunikasi.

9.4. Sebarang komunikasi yang dihantar kepada anda oleh IQX Trade bertujuan untuk diterima oleh anda sahaja. Anda bertanggungjawab untuk merahsiakan sebarang maklumat yang kami hantar kepada anda.

 1. Waranti dan Perwakilan

Anda mengakui bahawa:

10.1. Anda diberi kuasa untuk mengakses dan menggunakan Laman Web; Khususnya, bidang kuasa tempat anda tinggal, memegang kewarganegaraan atau menjalankan perniagaan membolehkan anda menggunakan Perkhidmatan.

10.2. Penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan oleh anda adalah atas risiko anda sendiri. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kemudaratan yang timbul daripada penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan anda.

10.3. Maklumat yang diberikan di Laman Web adalah untuk tujuan maklumat am sahaja dan diberikan dengan suci hati, anda hanya perlu bertindak atas maklumat tersebut atas risiko anda sendiri, dengan mengetahui bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang berlaku. Maklumat tersebut adalah terpilih, dan Syarikat mungkin tidak mengesahkan semua maklumat, yang mungkin tidak lengkap atau tepat untuk tujuan anda dan tidak boleh dipercayai tanpa pertanyaan lanjut. Maklumat tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai cadangan untuk berdagang atau menggunakan Perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat dengan cara tertentu.

10.4. Syarikat tidak menjamin bahawa penggunaan Laman Web tidak akan terganggu atau bebas ralat. Antara lain, operasi dan ketersediaan sistem yang digunakan untuk mengakses Laman Web, termasuk perkhidmatan telefon awam, rangkaian komputer dan Internet, boleh menjadi tidak dapat diramalkan dan mungkin dari semasa ke semasa mengganggu atau menghalang capaian kepada Laman Web. Syarikat tidak bertanggungjawab dalam apa-apa cara untuk sebarang gangguan sedemikian yang menghalang akses atau penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan anda. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, perbelanjaan, kos atau kerosakan akibat gangguan, kesilapan atau gangguan.

10.5. Syarikat tidak memberikan jaminan tentang Laman Web. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Syarikat tidak menjamin bahawa Laman Web akan memenuhi keperluan anda atau ia sesuai untuk tujuan anda. Untuk mengelakkan keraguan, semua syarat atau waranti tersirat dikecualikan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang termasuk, tanpa had, waranti kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan, hak milik dan bukan pelanggaran.

10.6. Anda menjamin dan menyatakan bahawa anda memperoleh hak untuk mengakses dan menggunakan Laman Web dan bersetuju dengan terma Perjanjian semasa untuk tujuan perniagaan dan bahawa, setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, sebarang jaminan pengguna berkanun, atau perundangan yang dimaksudkan untuk melindungi pengguna bukan perniagaan dalam mana-mana bidang kuasa tidak terpakai pada pembekalan Laman Web atau terma ini.

10.7. Pelanggan tidak berniat untuk menghalang, menangguhkan atau menipu Syarikat atau mana-mana Pelanggan Laman Web lain atau terlibat dalam sebarang kelakuan yang menyalahi undang-undang dan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang berhubung dengan pengubahan wang haram, menerima hasil pengedaran dadah atau aktiviti pengganas; menerima hasil daripada aktiviti jenayah, aktiviti pengganas atau perdagangan dengan negara-negara yang mungkin dari semasa ke semasa tertakluk kepada sebarang sekatan yang dikenakan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Kesatuan Eropah atau di mana-mana tempat di dunia.

10.8. Syarikat menafikan semua liabiliti untuk operasi dan kebolehpercayaan Laman Web apabila digunakan dalam persekitaran Internet, di mana anda atau pihak ketiga menyediakan peralatan komputer dan/atau perkhidmatan internet di mana produk bergantung pada mana-mana bahagian fungsinya.

10.9. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda mengesahkan bahawa anda memahami bahawa operasi Internet dan World Wide Web yang tepat pada masanya dikawal oleh kekangan di luar kawalan Syarikat. Anda menerima bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang operasi Tapak Web yang dianggap lambat, atau sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin disebabkan oleh operasi Tapak Web yang perlahan.

10.10 Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda menerima bahawa semua pelaksanaan perdagangan adalah muktamad dan tidak boleh diterbalikkan, dan Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas keputusan mana-mana perdagangan/eksekusi.

10.11. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda menerima bahawa Syarikat berhak untuk mencairkan sebarang dagangan pada bila-bila masa tanpa mengira kedudukan untung atau rugi.

10.12. Syarikat tidak menjamin bahawa Perkhidmatan akan memenuhi keperluan anda; bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat; bahawa maklumat yang diberikan melalui Perkhidmatan adalah tepat, boleh dipercayai atau betul; bahawa sebarang kecacatan atau kesilapan akan diperbetulkan, atau bahawa Perkhidmatan akan tersedia pada bila-bila masa atau lokasi. Anda memikul tanggungjawab penuh dan risiko kerugian akibat penggunaan Perkhidmatan oleh anda, dan Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang berlaku.

 1. Indemniti dan Had Liabiliti

11.1. Klien hendaklah menanggung rugi dan mengekalkan tanggung rugi Syarikat dan pengarah, pegawai, pekerja atau wakilnya terhadap semua liabiliti langsung atau tidak langsung (termasuk tanpa had semua kerugian, kerosakan, tuntutan, kos atau perbelanjaan), yang ditanggung oleh Syarikat atau mana-mana pihak ketiga yang lain dalam berkenaan dengan sebarang tindakan atau peninggalan oleh Pelanggan dalam melaksanakan kewajipannya di bawah Perjanjian ini dan/atau pembubaran mana-mana instrumen kewangan Pelanggan dalam menyelesaikan sebarang tuntutan dengan Syarikat, melainkan liabiliti tersebut berpunca daripada kecuaian yang teruk, dengan sengaja. lalai atau penipuan oleh Syarikat. Indemniti ini akan kekal dalam penamatan Perjanjian ini.

11.2. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, perbelanjaan, kos atau liabiliti langsung dan/atau tidak langsung yang ditanggung oleh Pelanggan berhubung dengan Perjanjian ini, melainkan kerugian, perbelanjaan, kos atau liabiliti tersebut adalah akibat daripada kecuaian yang teruk, keingkaran yang disengajakan atau penipuan. oleh Syarikat. Syarikat tidak akan mempunyai liabiliti kepada Pelanggan sama ada dalam tort (termasuk kecuaian), pelanggaran kewajipan berkanun, atau sebaliknya, untuk sebarang kehilangan keuntungan, atau untuk sebarang kerugian tidak langsung atau berbangkit yang timbul di bawah dan/atau berkaitan dengan Perjanjian.

11.3. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan peluang yang akibatnya nilai aset Pelanggan boleh dinaikkan atau untuk sebarang penurunan dalam nilai aset Pelanggan, tanpa mengira puncanya, melainkan kerugian tersebut. secara langsung disebabkan oleh kecuaian yang teruk, keingkaran yang disengajakan atau penipuan di pihak Syarikat.

11.4. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian yang disebabkan oleh salah nyata fakta, kesilapan dalam penghakiman atau apa-apa tindakan yang dilakukan atau yang telah ditinggalkan oleh Syarikat, bila-bila masa menyebabkan, melainkan tindakan atau peninggalan tersebut berpunca daripada kecuaian yang teruk, keingkaran yang disengajakan atau penipuan oleh Syarikat.

11.5. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa tindakan atau peninggalan atau untuk ketidaksolvenan mana-mana rakan niaga, bank, penjaga atau pihak ketiga lain yang bertindak bagi pihak Pelanggan atau dengan atau melaluinya Transaksi bagi pihak Pelanggan dijalankan.

11.6. Syarikat komited untuk memastikan kesinambungan Perkhidmatan di Laman Web. Walau bagaimanapun, Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang ralat, peninggalan, pemadaman, gangguan, kelewatan, kecacatan, dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau pemusnahan atau akses tanpa kebenaran atau pengubahan tapak atau Perkhidmatan. Syarikat menolak tanggungjawab untuk sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, perkakasan atau perisian, atau sebarang kegagalan teknikal kerana masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di Internet, tapak atau mana-mana Perkhidmatan . Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan tapak atau Perkhidmatan untuk sebarang kandungan yang disiarkan pada atau melalui tapak atau Perkhidmatan, atau kelakuan semua pengguna tapak atau Perkhidmatan, sama ada dalam talian atau luar talian.

11.7. TIADA PERISTIWA SYARIKAT ATAU MANA-MANA ​​PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA ATAU EJENNYA AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN KEPADA ANDA, TERMASUK, TANPA HAD, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, AKIBAT ATAU SAMPINGAN DAMAG DIGUNAKAN KEPADA DAMAG TERGUNA TAPAK ATAU PERKHIDMATAN, TERMASUK TANPA HAD KUALITI KEGUNAAN MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN MELALUI ATAU SEBAGAI SEBAHAGIAN DARI TAPAK ATAU SEBARANG KEPUTUSAN PELABURAN YANG DIBUAT BERDASARKAN MAKLUMAT, SAMA ADA SEBARANG KEROSAKAN ITU TIDAK DAPAT DIRAMALKAN DAN TIDAK DAPAT DIRAMALKAN. BERKENAL DENGAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. HAD LIABILITI AKAN TERGUNA SEHINGGA SEJAUH PENUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG DALAM BIDANG KUASA YANG BERKENAAN DAN DALAM KEADAAN TIDAK AKAN TANGGUNGJAWAB TERKUMPUL SYARIKAT KEPADA ANDA MELEBIHI JUMLAH WANG YANG ANDA PINDAHKAN ATAU DIDEPOSKAN DALAM AKAUN ANDA DI DALAM AKAUN GINTRAACTION YANG BERSAMBUNG DI LAMAN INI. LIABILITI TERSEBUT.

11.8. Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk mengesahkan bahawa semua Transaksi dan Perkhidmatan yang diterima tidak bercanggah dengan mana-mana undang-undang yang terpakai dan untuk melaksanakan sebarang kewajipan undang-undang lain yang berpunca daripada penggunaan Laman Web mengikut pilihan, budi bicara dan risiko tunggal Pelanggan, dan Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan sama ada ia sah dalam bidang kuasa dan/atau tempat kediaman Pelanggan. Klien memegang liabiliti tunggal untuk semua Transaksi dalam Akaun dagangannya, termasuk semua Transaksi kad kredit/debit atau cara lain untuk transaksi deposit dan pengeluaran.

11.9. Pelanggan bertanggungjawab untuk melindungi nama pengguna dan kata laluannya untuk akaunnya. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerosakan yang disebabkan oleh sebarang tindakan atau peninggalan Pelanggan yang menyebabkan penggunaan akaun Pelanggan yang tidak sesuai atau tidak teratur.

11.10. Telah dinyatakan dengan jelas dan dipersetujui oleh Pelanggan bahawa Pelanggan memikul tanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang keputusan yang dibuat atau dibuat oleh Pelanggan bergantung pada kandungan Laman Web dan tiada sebarang tuntutan atau saman akan timbul untuk kesan itu terhadap Syarikat dan pengarah, pekerja, petugas atau ejennya. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan keuntungan yang berkaitan dengan Laman Web, Transaksi yang dijalankan oleh Pelanggan, Perkhidmatan atau sebarang kerosakan lain, termasuk kerosakan khas atau kerosakan tidak langsung atau kerosakan keadaan yang disebabkan, kecuali sekiranya berlaku tindakan berniat jahat yang dibuat oleh Syarikat .

11.11. Tanpa had perkara yang dinyatakan di atas dan hanya sekiranya penghakiman muktamad oleh mahkamah atau institusi undang-undang lain yang diberi kuasa memutuskan bahawa Syarikat memegang liabiliti terhadap Pelanggan atau pihak ketiga, liabiliti Syarikat, dalam apa jua keadaan, akan terhad kepada jumlah wang yang didepositkan. dipindahkan oleh Pelanggan ke akaun berkenaan dengan Transaksi yang menyebabkan liabiliti Syarikat.

 1. Force Majeure

12.1. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kemudaratan atau sebarang bentuk yang akan berlaku kepada Pelanggan jika kemudaratan tersebut adalah akibat daripada force majeure dan sebarang kejadian luar yang bukan dalam kawalan Syarikat. Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan dalam komunikasi atau kegagalan di Internet, termasuk, tanpa had, ranap komputer atau sebarang kegagalan teknikal lain, sama ada disebabkan oleh syarikat telefon dan pelbagai talian telekomunikasi, komputer ISP, komputer Syarikat atau Komputer Pelanggan.

12.2. Jika Syarikat mempunyai alasan yang mencukupi, ia mungkin menuntut peristiwa force majeure. Peristiwa force majeure termasuk (tanpa had):

12.2.1. sebarang tindakan, peristiwa atau kejadian (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang mogok, rusuhan atau persengketaan awam, tindakan pengganas, peperangan, bencana alam, kemalangan, kebakaran, banjir, ribut, gangguan bekalan elektrik, gangguan dalam pengendalian peralatan komunikasi, perisian atau peralatan elektronik, pengendalian yang tidak betul bagi sebarang jenis peralatan atau perisian, ketidakstabilan dalam aliran sebut harga, gangguan dalam operasi atau ketidakstabilan pembekal kecairan, dsb.), yang, pada pendapat munasabah Syarikat, menyebabkan ketidakstabilan pasaran atau pasaran untuk satu atau lebih aset (instrumen);

12.2.2. penggantungan kerja, pembubaran atau penutupan mana-mana instrumen asas atau ketiadaan apa-apa peristiwa yang menjadi asas harga Syarikat, atau pengenaan sekatan atau terma perdagangan khas atau tidak standard dalam mana-mana instrumen asas, atau berkenaan dengan mana-mana acara sebegitu.

12.3. Jika Syarikat telah menetapkan bahawa kejadian force majeure berlaku, Syarikat mempunyai hak (tanpa menjejaskan hak Syarikat yang lain) untuk mengambil mana-mana langkah berikut tanpa pemberitahuan bertulis terlebih dahulu dan pada bila-bila masa:

12.3.1. membatalkan mana-mana atau semua Transaksi dan/atau pesanan yang hasilnya secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh force majeure.

12.3.2. menggantung atau meminda pemakaian satu atau semua peruntukan Perjanjian jika kejadian force majeure menyebabkan Syarikat tidak dapat mematuhi peruntukan ini.

12.3.3. mengambil atau, sebaliknya, tidak mengambil apa-apa tindakan berkenaan dengan Syarikat, Pelanggan atau pelanggan lain, jika Syarikat secara munasabah menganggapnya sesuai dalam keadaan tersebut.

12.4. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk pelanggaran (pelepasan tidak wajar) kewajipan jika kejadian force majeure mengganggu pelepasan tersebut.

 1. Tempoh dan Penamatan Perjanjian

13.1. Perjanjian di sini akan dibuat untuk tempoh yang tidak ditentukan.

13.2. Perjanjian di sini akan berkuat kuasa apabila Pelanggan menerima terma dan syarat ini semasa prosedur pembukaan/pendaftaran akaun di Laman Web atau melalui aplikasi mudah alih.

13.3. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara teks Perjanjian dalam Bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam mana-mana bahasa lain, teks Perjanjian dalam Bahasa Inggeris akan diguna pakai, serta versi/teks Bahasa Inggeris bagi sebarang dokumentasi/maklumat lain yang diterbitkan di Laman Web.

13.4. Perjanjian boleh ditamatkan dalam mana-mana keadaan berikut:

13.4.1. Setiap Pihak berhak untuk menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan memberikan notis bertulis 15 (lima belas) hari kepada Pihak yang satu lagi. Semasa notis 15 hari, Syarikat mungkin mengehadkan perkhidmatan yang tersedia kepada Pelanggan, namun akses akan diberikan untuk Pelanggan untuk mengeluarkan baki baki.

13.4.2. Syarikat berhak untuk menamatkan Perjanjian ini serta-merta, menutup semua kedudukan terbuka, menyekat akaun Klien, dan memulangkan sebarang baki dana (jika berkenaan) dan tanpa memberi notis awal di bawah keadaan berikut:

13.4.2.1. Kematian atau ketidakcekapan undang-undang Klien.

13.4.2.2. Jika sebarang permohonan dibuat atau sebarang perintah dikeluarkan, atau mesyuarat diadakan, atau resolusi diluluskan, atau sebarang langkah kebankrapan atau penggulungan Pelanggan diambil.

13.4.2.3. Pelanggan melanggar atau Syarikat mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa Pelanggan melanggar, mana-mana kewajipan Pelanggan di bawah dan/atau terma, Perjanjian ini dan/atau melanggar mana-mana waranti dan representasi yang dibuat olehnya dalam ini. Perjanjian.

13.4.2.4. Jika ia mendapat perhatian Syarikat dan/atau Syarikat mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa Klien belum mencapai umur matang di negara yang dia bermastautin atau warganegara, mengikut mana yang berkenaan.

13.4.2.5. Jika ia mendapat perhatian Syarikat dan/atau Syarikat mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa Pelanggan menjadi warganegara atau pemastautin: Amerika Syarikat, Kanada, Cuba, Jepun, Algeria, Ecuador, Iran, Syria, Korea Utara atau Sudan, Pulau Minor Outlying Amerika Syarikat, Samoa Amerika, Persekutuan Rusia, Israel, Saint Vincent dan Grenadines.

13.4.2.6. Syarikat mempunyai syak wasangka berdasarkan maklumat yang tersedia bahawa Pelanggan:

13.4.2.6.1. Adakah dan/atau telah menggunakan cara penipuan atau terlibat dalam skim penipuan

13.4.2.6.2. Telah secara tidak sah dan/atau secara tidak wajar dan/atau secara tidak adil dan/atau sebaliknya mendapat kelebihan yang tidak adil, ke atas dan/atau merugikan (I) pelanggan lain Syarikat dan/atau (ii) Syarikat.

13.4.2.6.3. Telah diperkaya secara tidak adil dengan menggunakan maklumat yang sengaja dan/atau cuai dan/atau sebaliknya disembunyikan dan/atau tidak didedahkan terlebih dahulu oleh Pelanggan kepada Syarikat dan/atau yang jika Syarikat mengetahui terlebih dahulu, ia tidak akan bersetuju dan /atau ia tidak akan membenarkan penggunaan maklumat sedemikian oleh Pelanggan untuk tujuan Perjanjian ini; dan/atau

13.4.2.6.4. Telah melakukan tindakan dengan niat dan/atau kesan untuk memanipulasi dan/atau menyalahgunakan pasaran dan/atau sistem perdagangan Syarikat dan/atau memperdaya Syarikat dan/atau menipu Syarikat; dan/atau

13.4.2.6.5. Telah bertindak dengan niat jahat semasa melaksanakan kewajipannya di bawah Perjanjian.

13.4.2.6.6. Klien bersalah, atau Syarikat mempunyai syak wasangka bahawa Klien bersalah, melakukan kelakuan jahat atau kecuaian atau penipuan atau menggunakan cara penipuan atau terlibat dalam skim penipuan berhubung dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

13.4.2.6.7. Penamatan itu diperlukan di bawah undang-undang yang terpakai.

13.4.2.6.8. Sekiranya Pelanggan menerima 2 amaran mengenai penderaan lisan terhadap pekerja Syarikat.

13.4.2.6.9. Jika Pelanggan tidak memberikan kepada Syarikat dokumen KYCnya jika dokumen tersebut diminta oleh Syarikat

13.4.2.6.10. Sekiranya Pelanggan menggunakan dan/atau terdapat tanda-tanda yang menyebabkan Syarikat mempercayai secara munasabah bahawa Pelanggan menggunakan alamat IP yang berbeza dari negara yang berbeza dan/atau VPN dan/atau VPS semasa melaksanakan sebarang Transaksi dan/atau perdagangan melalui Platform Dagangan

13.4.2.6.11. Pelanggan telah memulakan caj balik berhubung dengan dana yang dipegang dalam Akaun Pelanggan. Sekiranya Syarikat mengenal pasti bahawa Klien telah mencipta sebarang Akaun dagangan tambahan berikutan pertikaian caj balik, Syarikat berhak tanpa memberi notis terlebih dahulu untuk menamatkan Perjanjian serta-merta, menutup semua kedudukan terbuka, menyekat akaun dan mengembalikan sebarang baki dana sendiri (jika berkenaan) tidak termasuk keuntungan.

13.4.2.6.12. Apabila Syarikat mengenal pasti bahawa Pelanggan terlibat dan/atau sedang menggunakan perisian dagangan frekuensi tinggi dengan tujuan memanipulasi sistem Syarikat dan/atau platform Perdagangan dan/atau telah memperoleh keuntungan secara haram dan/atau tidak wajar dan/atau secara berniat jahat dan/atau disedari. kelebihan yang tidak adil terhadap dan/atau merugikan Pelanggan lain Syarikat dan/atau Syarikat dan/atau perisian dagangan frekuensi tinggi ini direka untuk menyalahgunakan sistem dan/atau platform Perdagangan Syarikat.

13.4.2.6.13. Apabila Syarikat mengenal pasti bahawa dana dan/atau akaun pembayaran Pelanggan telah digunakan untuk membiayai akaun pihak ketiga dan ia mempunyai syak wasangka yang munasabah bahawa Pelanggan dan/atau pihak ketiga memintas mana-mana klausa Perjanjian ini dengan berbuat demikian dan/atau bertindak dengan kerjasama pihak ketiga yang memintas mana-mana klausa Perjanjian ini.

13.4.2.6.14. Apabila Syarikat mengesyaki atau mempunyai bukti bahawa Pelanggan terlibat dalam perdagangan yang mencurigakan atau aktiviti lain atau telah melanggar mana-mana terma atau waranti di atas. Ini boleh mengakibatkan pembatalan sebarang Transaksi dan/atau Pesanan yang telah dimasukkan oleh Pelanggan, termasuk pembubaran mana-mana jawatan terbuka.

13.4.2.7. Jika ia mendapat perhatian Syarikat dan/atau Syarikat mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa Pelanggan mempunyai lebih daripada satu akaun(-akaun) yang tidak ditamatkan dibuka pada atau.

 1. Tugasan

14.1. Perjanjian adalah peribadi kepada Klien dan Klien tidak berhak untuk menyerahkan atau memindahkan mana-mana hak atau kewajipannya di bawah Perjanjian ini. Syarikat boleh pada bila-bila masa menyerahkan atau memindahkan mana-mana hak atau kewajipannya di bawah Perjanjian ini kepada pihak ketiga.

 1. Undang-undang yang Mentadbir

15.1. Semua terma dan syarat Perjanjian ini serta apa-apa perkara yang berkaitan dengan perjanjian ini, termasuk tanpa had kepada perkara tafsiran atau pertikaian, akan dikawal oleh undang-undang St. Vincent dan Grenadines.

15.2. Syarikat dan Pelanggan tunduk kepada bidang kuasa mahkamah St. Vincent dan Grenadines secara tidak boleh ditarik balik. Syarikat berhak menggunakan perkhidmatan jurubahasa semasa perbicaraan mahkamah sekiranya menangani situasi yang boleh dipertikaikan mengikut perundangan St. Vincent dan Grenadines.

 1. Kebolehpisahan

16.1. Jika mana-mana terma, peruntukan, perjanjian atau sekatan Perjanjian ini dianggap oleh Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, baki Perjanjian, peruntukan, perjanjian dan sekatan yang dinyatakan di sini akan kekal berkuat kuasa sepenuhnya dan berkesan dan tidak akan sama sekali terjejas, terjejas atau tidak sah, dan pihak-pihak di sini hendaklah menggunakan usaha mereka yang munasabah secara komersial untuk mencari dan menggunakan cara alternatif untuk mencapai keputusan yang sama atau sebahagian besarnya sama seperti yang difikirkan oleh terma, peruntukan, perjanjian atau sekatan. Dengan ini ditetapkan dan diisytiharkan sebagai hasrat pihak-pihak bahawa mereka akan melaksanakan baki terma, peruntukan, perjanjian dan sekatan Perjanjian tanpa memasukkan mana-mana yang mungkin selepas ini diisytiharkan tidak sah, menyalahi undang-undang, batal atau tidak boleh dikuatkuasakan.

 1. Harta Intelek

17.1. Syarikat mempunyai hak harta intelek eksklusif ke atas semua kandungan, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagangan, logo dan ikon yang menjadi hak milik Syarikat, ahli gabungan dan ejennya, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta serta perjanjian dan peruntukan antarabangsa. Semua Pelanggan bersetuju untuk tidak memadam sebarang notis hak cipta atau petunjuk lain mengenai hak harta intelek yang dilindungi daripada bahan-bahan yang diterima oleh pelanggan daripada orang ke-3 atau memuat turun dan mencetak daripada Laman Web IQX Trade | Terma dan syarat 20/21 Syarikat.

17.2. Pelanggan tidak akan memperoleh sebarang hak harta intelek dalam, atau sebarang hak atau lesen untuk menggunakan bahan tersebut atau tapak Syarikat, selain daripada yang dinyatakan dalam Perjanjian ini. Imej yang dipaparkan di Laman Web Syarikat adalah sama ada hak milik Syarikat atau digunakan dengan kebenaran bertulis.

17.3. Pelanggan bersetuju untuk tidak memuat naik, menyiarkan, mengeluarkan semula atau mengedarkan sebarang maklumat, perisian atau bahan lain yang dilindungi oleh hak cipta atau mana-mana hak harta intelek lain (serta hak publisiti dan privasi) tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran pemilik hak tersebut dan kebenaran bertulis Syarikat terlebih dahulu.

17.4. Dengan menyerahkan kandungan tentang Syarikat dan/atau Perkhidmatannya kepada mana-mana kawasan awam di internet, termasuk tetapi tidak terhad kepada blog, papan mesej dan forum, anda memberikan Syarikat hak bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik, bukan eksklusif dan melesenkan untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengubah suai, mengadaptasi, menerbitkan, menterjemah, mencipta karya terbitan daripada, mengedar, berkomunikasi kepada orang ramai, melaksanakan dan memaparkan kandungan (secara keseluruhan atau sebahagian) di seluruh dunia dan untuk menggabungkannya dalam karya lain dalam apa jua bentuk, media, atau teknologi yang kini dikenali atau dibangunkan kemudian, untuk tempoh penuh mana-mana hak yang mungkin wujud dalam kandungan tersebut.

 1. Cukai

18.1. Syarikat itu bukan ejen cukai dan oleh itu tidak akan memberikan maklumat kewangan pelanggan kepada mana-mana pihak ketiga. Maklumat ini tidak akan didedahkan melainkan diminta secara rasmi oleh pihak berkuasa kerajaan. Pelanggan secara tidak boleh ditarik balik menerima tanggungjawab sepenuhnya untuk tindakannya mengikut perundangan cukai semasa yang sah di tempat kediaman/kediaman Pelanggan berkenaan sebarang Transaksi yang dilakukan, termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai hasil/pendapatan.

 1. Menghubungi kami

19.1. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Perjanjian ini, sila hubungi kami atau menulis kepada kami di e-mel: support@IQXTrade.com.